Prison Info
Wie zijn we

Doelstellingen
Geschiedenis
Middelen

Wie is wie

Boeken
Lezingen
Nieuwsbrieven
Realisaties

Activiteiten

Projecten

Binnenland
Buitenland

Samenwerking

Evenementen

Forum

Fotogalerij

Links

Nieuws

Boeken Videos...

Contact

WIE ZIJN WE

De vzw Within-Without-Walls, afgekort WWW, is een dialoog- en werkgroep rond gevangenen, slachtoffers, ex-gevangenen en maatschappij.

Zowel daders als slachtoffers zitten ‘gevangen’ in hun situatie en gaan elk op hun eigen manier om met de verwerking van de feiten, in respect voor elkaar.

Het lemniscaat in het logo staat symbool voor het verwerkingsproces. Het middelpunt geeft de mogelijkheid aan tot ontmoeting en herstel. Het nodigt uit om anders te kijken naar elkaar.

WWW is tegen mensonwaardige straffen, tegen psychisch en fysisch martelen en tegen de doodstraf. Zij beschouwt gerechtigheid als een belangrijke peiler van een vredelievende maatschappij. Ze wil bijdragen tot verbetering van mensonterende situaties in gevangenissen wereldwijd en wil mee zoeken naar mogelijke alternatieven voor opsluiting.

Doelstellingen

 

Geschiedenis

De vzw is een rechtstreeks gevolg van het engagement van Jan De Cock. Jan is sinds 1987 betrokken bij het gevangeniswezen vooral in Chili en België. Hij is ook auteur van de boeken 'Hotel Prison' en 'De Kelders van Congo'.  Beide boeken zijn een weergave van persoonlijke ervaringen met gedetineerden en het leven in en rond gevangenissen. Vanuit die beleving wilde Jan een tastbare ondersteuning bieden aan allerlei projecten wereldwijd.

In het najaar 2006 werd de vzw Within-Without-Walls in het leven geroepen. Door de jaren heen groeide het aantal projecten zodat er meer tijd, mensen en geld nodig waren om deze uit te bouwen. Steeds meer mensen wilden meewerken: vrienden, gevangenen, ex-gedetineerden, slachtoffers en hun families.

Middelen

 

 

Terug naar boven

Infos